facebook_img Noopept - na zlepšenie celkovej mentálnej výkonnosti

+

Noopept - na zlepšenie celkovej mentálnej výkonnosti

V tomto článku si predstavíme zlúčeninu N-phenylacetyl-L-prolylglycine ethyl ester, vo všeobecnosti známu ako Noopept. Táto zlúčenina z radu racetamov pozostáva z aminokyselinových skupín prolínu, glycínu a phenylacetylu. Spolu s Noopeptom sa do skupiny racetamov radia aj ďalšie zlúčeniny, pričom pri tejto skupine látok boli prvýkrát popísané účinky, ktoré sa označujú ako nootropné.

Funkcionalita

Noopept moduluje acetylcholínový systém, čo umožňuje hromadenie acetylcholínu na vyšších úrovniach. Nakoľko sa acetylcholín podieľa na funkciách pamäte, môžeme tento efekt považovať za základ nootropických účinkov Noopeptu. Okrem acetylcholínu pôsobí Noopept tiež na AMPA receptory bežne sa vyskytujúce v mozgu. AMPA receptory sú transmembránové receptory pre glutamát, neurotransmiter zodpovedný za prenos a spracovanie informácií v celom mozgu.

Pozorované účinky a využitie

Medzi pozorované účinky súvisiace s užívaním Noopeptu patrí potlačenie únavy, bdelosť, zlepšenie sústredenia, zrýchlenie myslenia, zlepšenie motivácie a pamäte. Noopept je  taktiež považovaný za anxiolytický (pôsobiaci proti úzkosti) a mierne psychostimulačný, pričom podporuje kognitívne zdravie a pamäť. Využitie nachádza najmä u študentov a ľudí s potrebou sústredenia a memorovania väčšieho množstva informácií.

História

Noopept bol prvý krát syntetizovaný v roku 1996 a bol založený na endogénnom neuropeptide cykloprolylglycíne. Výskum začal už v 80-tych rokoch, kedy boli známe účinky neuropeptidov na kognitívne funkcie a sústredenie. Vedci sa vtedy pokúšali vynájsť účinnú látku na nápravu kognitívnej dysfunkcie (porúch pamäte a pod.). Neskôr vynašli rad dipeptidov obsahujúcich prolín, z ktorých bol vybratý Noopept, pretože vykazoval najvyššiu nootropickú aktivitu - zlepšoval učenie a zmierňoval účinky škodlivých faktorov na pamäť a kogníciu v niekoľkonásobne nižších dávkach ako iné zlúčeniny zo skupiny racetamov.

Dávkovanie

Odporúčané dávkovanie Noopeptu je od 10 mg pre začiatočníkov až po 40 mg pre užívateľov s dlhšími skúsenosťami s nootropikami. Vyskúšajte postupne aká dávka vám vyhovuje, pričom  zvážte vaše fyzické dispozície a intenzitu očakávaného účinku. Je potrebné rozlišovať, či plánujete Noopept užiť ráno na prebudenie, kedy by mala postačovať jedna kapsula alebo pred ťažkou skúškou či učením, kedy môžete dávku zvýšiť. Noopept sa odporúča užívať 1x denne po dobu maximálne 56 dní s následnou prestávkou alebo len príležitostne v náročných situáciách. K nástupu účinkov Noopeptu dochádza po približne 20 až 60 minútach, účinky vrcholia po 2 hodinách a celkové trvanie je 3 až 5 hodín. Treba upozorniť, že pri užívaní vyšších dávok Noopeptu po dlhšiu dobu sa môžu dostaviť neželané účinky ako bolesť hlavy alebo podráždenosť.

Kombinácie

Noopept je vhodné užívať samostatne alebo kombinovať s iným racetamom, dopĺňajúcim účinok Noopeptu alebo s doplnkami zvyšujúcimi hladinu cholínu ako napríklad Alpha GPC. Takáto kombinácia prináša zlepšenie v oblasti kognitívneho výkonu, sústredenia, schopnosti učiť sa a pamäte. Kombinácia s Alpha GPC taktiež potláča negatívny účinok, ktorý sa môže dostaviť pri užívaní vyšších dávok racetamov – bolesť hlavy.

Štúdie

  • Pamäť a kognitívne funkcie – Štúdia podávajúca 0,5 mg/kg Noopeptu potkanom zaznamenala zvýšenie koncentrácie mRNA (kyselina, ktorá kóduje proteín), NGF a BDNF (faktory rastu nervov) v hipokampe. Autori predpokladali, že zvýšenie týchto faktorov je spojené s chronickým zlepšením pamäte spojeným s Noopeptom (je známe, že tieto faktory sú spojené s vylepšením dlhodobej pamäte). Štúdia na potkanoch taktiež ukázala, že Noopept (0,2 mg/kg) zvyšuje aktivitu mozgových vĺn a funkciu alfa vĺn vo všetkých testovaných oblastiach mozgu a štúdia na myšiach ukázala zlepšenia v oblasti dlhodobej pamäte.
  • Úzkosť – Štúdia na ľuďoch s kognitívnymi problémami (37 ľudí s poškodením ciev a mozgu a 17 s post-traumatickým poškodením) pri dávke 10 mg 2x denne zaznamenala všeobecné zlepšenie parametrov vaskulárneho poškodenia mozgu a zlepšenie polovice nameraných parametrov traumy. Únava, úzkosť, podráždenosť a apatia sa zlepšili v oboch skupinách, zatiaľ čo ďalšie prínosy boli zaznamenané v prípade nálady, spánku a bdelosti u osôb s kognitívnymi problémami spôsobenými poškodením ciev.
  • Depresia – Dve štúdie na zvieratách ukázali, že Noopept je spojený s rušením účinkov naučenej bezmocnosti u potkanov (čo je považované za prejav depresie) pri injekciách 0,05 - 0,10 mg/kg. V súčasnosti jediná štúdia na ľuďoch skúmajúca depresiu zaznamenala, že osoby s kognitívnym poškodením preukazovali menej symptómov depresie pri užívaní 20 mg Noopeptu po dobu 56 dní.
  • Alzheimer – Výskum ukázal, že Noopept zvyšuje imunoreaktivitu na Ap amyloid (dôležitý pri patogenéze súvisiacej so skupinou chorôb nazývanou amyloidózy) v modeli myší s Alzheimerovou chorobou a dávka 0,5 mg/kg dokázala plne zabrániť amnézií spôsobenej amyloidom (pri podávaní 7 dní pred podaním dávky amyloidu). Pri podávaní Noopeptu po podaní amyloidu boli zaznamenané len niektoré rehabilitačné účinky.
  • Parkinson – Pri výskume „in vitro“ (v skúmavke) sa ukázalo, že Noopept pôsobením viacerých faktorov (ovplyvňovanie oxidácie, podpora dĺžky vlákien a i.) spôsobuje menšiu tvorbu cytotoxických proteínových štruktúr a teda relatívne lepšiu životaschopnosť buniek.

Zdroje