facebook_img Alpha GPC - pre lepšiu výkonnosť a pamäť

+

Alpha GPC - pre lepšiu výkonnosť a pamäť

Alpha GPC alebo Alfa GPC (Alfa-glycerofosfocholín) je cholinergná zlúčenina, ktorá sa užíva kvôli svojej schopnosti podporovať kognitívne funkcie a športovú výkonnosť. Je najúčinnejším známym zdrojom cholínu, ktorý môžeme bežne nájsť v potravinách ako ryby, vajcia alebo mäso. Okrem toho, že slúži ako zdroj cholínu, zvyšuje tiež hladinu acetylcholínu v mozgu.

Funkcionalita

Podľa štúdií je Alpha GPC schopné zvýšiť koncentráciu neurotransmiterov ako GABA, dopamín a serotonín v mozgu. Tieto neurotransmitery zohrávajú významnú úlohu pri prenose nervových signálov, motorických funkciách, spracovávaní informácií alebo motivácií. Alpha GPC tiež zvyšuje hladinu cholínu a acetylcholínu. Cholín zlepšuje pamäťové funkcie, podporuje schopnosť sústredenia a koncentrácie, prispieva k lepšiemu spánku, obmedzuje podráždenosť, náladovosť a zlepšuje odolnosť proti stresu. Acetylcholín má zase nezastupiteľné miesto v činnosti nervového systému a svalov.

Pozorované účinky a využitie

Alpha GPC je vyhľadávaným doplnkom kvôli svojej schopnosti podporovať pamäťové funkcie a športovú výkonnosť. Z toho dôvodu nachádza využitie u osôb so zhoršenými kognitívnymi funkciami, medzi ktoré patrí napríklad zabúdanie, ktoré sa môže objaviť so zvyšujúcim sa vekom. Taktiež ho zvyknú užívať športovci na zvýšenie výkonnosti, vhodný je ale pre všetkých, ktorí chcú zvýšiť hladinu cholínu a podporiť tým svoje kognitívne funkcie.

Dávkovanie

Štandardné dávkovanie je 600 až 1200 mg Alpha GPC 50%. Bežná dávka, s ktorou sa odporúča začať je 600 mg 1x denne. Vyššia, 1200 mg dávka preukázateľne zvyšuje produkciu rastového hormónu a je teda vhodná najmä pre atlétov. Odporúča sa užívať s jedlom obsahujúcim mastné kyseliny z dôvodu lepšej absorbcie (nie je to ale nevyhnutné). K nástupu účinkov dochádza po 45 až 60 minútach, účinky vrcholia po 1 až 3 hodinách a celkové trvanie účinkov je 4 až 8 hodín.

Kombinácie

Alpha GPC a Noopept (alebo iný racetam) – obľúbená kombinácia týchto látok prináša zlepšenie v oblasti kognitívneho výkonu, sústredenia, schopnosti učiť sa a pamäte. Kombinácia s Alpha GPC taktiež potláča negatívny účinok, ktorý sa môže dostaviť pri užívaní vyšších dávok racetamu - bolesť hlavy.

Štúdie

  • Fyzická výkonnosť – Alpha GPC je zaujímavý doplnok pre športovcov kvôli jeho schopnosti zvyšovať výkonnosť a produkciu rastového hormónu. Štúdia, v ktorej bolo športovcom 45 min pred výkonom (tlaky na prsia) podávaných 600 mg Alpha GPC (100%) ukázala 14% zlepšenie výkonnosti v porovnaní s placebom. Táto štúdia taktiež zistila preukázateľné zvýšenie rastového hormónu po užití.
  • Pamäť a kognitívne funkcie - Užívanie Alpha GPC aktivuje proteínovú kinázu C (spájanú s formovaním pamäte). Štúdia sledujúca mláďatá myší, ktorým bolo podávané Alpha GPC po dobu 21 dní, 2 hodiny pred tréningom, ukázala zlepšenie schopnosti učiť sa.
  • Pozornosť - Štúdia podávajúca Alpha GPC, kofeín a fosfatidylserín (patriaci medzi mastné kyseliny) zistila zvýšenie pozornosti a reakčného času u osôb podliehajúcich akútnemu stresu.
  • Zhoršovanie kognitívnych funkcií – Čo sa týka zmiernenia rýchlosti zhoršovania kognitívnych funkcií, zdá sa, že Alpha GPC (100%) vo vysokých dávkach (1200 mg) je do istej miery účinné pri miernej až stredne závažnej Alzheimerovej chorobe a dobre funguje so štandardnou liečbou (inhibítory acetylcholínesterázy).
  • Mozgová príhoda - Výskum, v ktorom bolo podávané Alpha GPC (100%) pacientom po mozgovej príhode (mesiac injekčne 1000 mg denne a následne 5 mesiacov orálne 1200 mg) preukázal konzistentné zlepšenie fungovania. Zlepšenie bolo merané pomocou schém funkcií správania a kognitívneho poklesu (CGRS, MMSE, GDS) pričom zlepšenie predstavovalo 12 až 21% v porovnaní s kontrolnou skupinou.

Zdroje