facebook_img Huperzine A - prírodný výťažok pomáhajúci pri učení

+

Huperzine A - prírodný výťažok pomáhajúci pri učení

Huperzine A alebo Huperzín A je extrakt získavaný z rastliny Huperzia Serrata rastúcej v Indii a Juhovýchodnej Ázii. Táto rastlina bola používaná už v tradičnej čínskej medicíne. Výskum ukázal, že má niekoľko pozitívnych účinkov, medzi ktoré patrí zlepšenie schopnosti učenia sa, pamäte, nálady a tiež výrazne chráni mozog pred stresom. 

Funkcionalita

Huperzine A blokuje G4 izoformu Acetylcholinesterázy (enzým, ktorý rozkladá Acetylcholín), pričom selektívne zvyšuje levely Acetylcholínu v mozgu. Acetylcholín má kľúčovú úlohu v oblasti pamäte, učenia a nálady a podieľa sa tiež na kontrakcii svalov.

Pozorované účinky a využitie

Medzi pozorované účinky, pre ktoré sa Huperzine A zvykne užívať patrí najmä zlepšenie pamäte, sústredenia a schopnosti učiť sa, ale tiež poskytuje mozgu ochranu pred stresom. Využitie teda nachádza u študentov, pracujúcich alebo jednotlivcov podliehajúcich zvýšenému stresu, no užívajú ho aj športovci na zlepšenie sústredenia počas tréningu a zvýšenie svalových kontrakcií. Môže byť tiež užitočný v boji proti zhoršovaniu kognitívnch funkcií u starších ľudí a je skúmaný aj v súvisloti s liečbou Alzheimerovej choroby.

Dávkovanie

Pri Huperzine A sa odporúča dávka 0,2 mg 1x až 2x denne bez potreby užívania s jedlom. Pre dosiahnutie najlepších účinkov sa zvykne užívať po dobu 2 až 4 týždňov s následnou prestávkou. K nástupu účinkov dochádza už po 15 minútach, pričom účinky vrcholia približne po 70 minútach a pretrvávajú (postupne slabnú) až 10 hodín.

Kombinácie

Zvykne sa užívať samostatne ale tiež sa dobre kombinuje s Racetamami ako Noopept a zdrojmi acetlycholínu a cholínu ako napríklad Alpha GPC. Takáto kombinácia zabezpečí maximalizáciu pozitívnych účinkov na pamäť, učenie, sústredenie ale aj fyzickú výkonnosť. 

Štúdie

  • Acetylcholín - Huperzine A je známy vďaka svojej schopnosti pôsobiť ako inhibítor acetylcholínesterázy, zvyšuje teda levely Acetylcholínu v oblasti mozgu. Acetylcholín má kľúčovú úlohu v oblasti pamäte, učenia, nálady a podieľa sa tiež na kontrakcii svalov.
  • Svalové kontrakcie - Huperzine A významne zvyšuje amplitúdu svalových kontrakcií vyvolaných stimuláciou nervov. Športovci ho tiež užívajú na zlepšenie sústredenia pri tréningu.
  • Rast a vývoj nervového tkaniva - Huperzine A je schopný podporovať rast a vývoj hipokampálnych nervových kmeňových buniek. Tento jav potvrdila štúdia, v ktorej bol myšiam podávaný Huperzine A (injekčne 0,2 mg/kg telesnej hmotnosti po dobu 4 týždňov) pričom bolo pozorované 25% zvýšenie rastu týchto buniek.
  • Ochrana nervov - Štúdie ukázali, že Huperzine A pôsobí ako ochrana nervového tkaniva proti glutamátu, beta-amyloidovej pigmentácii (súvisiacej s Alzheimerovou chorobu) a toxicite vyvolanej H2O2.

Zdroje